Chùa Phước Hải

Chùa Phước Hải (Phước Hải Tự)

38 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.2 TP. Vũng Tàu.