chua thach long   ngoi chua trong hang da

Chùa Thạch Long - Ngôi chùa trong hang đá

Chùa Thạch Long (Rồng đá) thuộc xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.