Chùa Hội Tôn

Chùa tọa lạc tại ấp 8, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, cách huyện lỵ Châu Thành khoảng 5km. ĐT: 075.860451. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

CHÙA HỘI TÔN

Chùa tọa lạc tại ấp 8, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, cách huyện lỵ Châu Thành khoảng 5km.
ĐT: 075.860451.

 
 
Chùa tọa lạc tại ấp 8, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, cách huyện lỵ Châu Thành khoảng 5km. ĐT: 075.860451. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Chùa được Thiền sư Long Thiền (quê ở Quảng Ngãi) dựng vào giữa thế kỷ XVIII, dưới triều Chúa Võ Vương Nguyễn Phước Khoát (1738 – 1765).

Vị trụ trì kế tiếp là Thiền sư Khánh Hưng, đời 36 dòng Lâm Tế đã trùng tu chùa vào đầu thế kỷ XIX, tôn tạo tượng Phật và pháp khí, đúc đại hồng chung năm 1805.

Chùa còn được trùng tu vào các năm 1884, 1947, 1992. Từ năm 1994 đến năm 1998, Thượng tọa Thích Hoàng Đạt đã tổ chức trùng tu ngôi cổ tự trang nghiêm.

Điện Phật được bài trí nhiều tượng thờ. Án giữa thờ Tam Thế Phật (A Di Đà, Thích Ca, Di Lặc). Bàn thờ hai bên thờ tượng chư vị Bồ tát: Văn Thù, Phổ Hiền, Chuẩn Đề, Quán Thế Âm, Địa Tạng; các tượng Hộ Pháp, Tiêu Diện, Minh Vương. Tầng lầu của tiền điện thờ Di Đà Tam Tôn (A Di Đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí).

Trong khuôn viên chùa có một số tượng lộ thiên, như tượng đức Phật Thích Ca thiền định, đức Phật Thích Ca nhập niết bàn, tượng Bồ tát Quán Thế Âm...

Chùa hiện nay còn giữ một số bản gỗ khắc kinh (chữ Hán), nhiều pho tượng cổ như: Hộ Pháp, Tiêu Diện, Minh Vương...

Trong vườn chùa có 15 bảo tháp các ngài Bảo Chất, Quảng Giáo, Tâm Định, Chánh Hòa...

 

BBT website