chua da quan

Chùa Đà Quận

Vị trí: Chùa Đà Quận nằm ở làng Đà Quận, xã Hưng Đạo, huyện Hoà An, xưa là thôn Đà Quận.
  • Chùa Viên Minh (Cao Bằng)

    Chùa Viên Minh ở xã Xuân Lĩnh, huyện Thạch An, đối diện đền thờ Quang Triều và Hồng Liên công chúa.
  • Chùa Sùng Phúc

    Chùa Sùng Phúc, xã Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.Chùa thờ Quan Thế Âm Bồ tát bên trong