chua bach lien  dong nai

Chùa Bạch Liên (Đồng Nai)

Là ngôi chùa có vườn tượng Phật lộ thiên lớn nhất Việt Nam, được khởi công xây dựng, trùng tu vào đầu năm 1996 và hoàn thành vào năm 1998