Chùa Hải Ninh

Chùa tọa lạc ở xã Vĩnh Niệm, huyện An Hải, thành phố Hải Phòng. Chùa xưa được dựng vào thời Hậu Lê trên đất kinh Bắc.

Năm 1931, chùa được đưa về xây dựng tại địa điểm hiện nay, do nhân dân quyên cúng vào hội Đồng Thiện, nên chùa thường được gọi là chùa Đồng Thiện. Ở sân chùa có hai ngọn tháp ghi 40 bức ký họa về thời kỳ mới xây dựng thành phố Hải Phòng. Ni sư trụ trì Diệu Tâm đã cho tổ chức đại trùng tu ngôi chùa, hoàn thành vào năm 1995. Chùa là một danh lam của thành phố Hải Phòng ngày nay.

Toàn cảnh chùa
 

Sân trước mặt tiền
 
Tên thường gọi: Chùa Đông Thiện

Chùa tọa lạc ở thôn Niệm, xã Vĩnh Niệm, huyện An Hải, thành phố Hải Phòng.
ĐT: 031.851353.

Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.
Chùa xưa được dựng vào thời Hậu Lê trên đất kinh Bắc. Năm 1933, ông Nguyễn Văn An, Trưởng hội Đồng Thiện đã tổ chức đưa chùa về xây dựng tại địa điểm hiện nay, nên chùa thường được gọi là chùa Đồng Thiện.

Ở sân chùa có hai ngọn tháp ghi 40 bức ký họa về thời kỳ mới xây dựng thành phố Hải Phòng.
Ni sư trụ trì Thích Diệu Tâm đã cho tổ chức đại trùng tu ngôi chùa, hoàn thành vào năm 1995.
Chùa là một danh lam của thành phố Hải Phòng ngày nay.