Chùa Dược Sư

Thôn Phú An, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam.