Chùa Hoa Nghiêm

108 Thôn Đại Ninh, Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam.