Chùa Kỳ Viên

270 Phan Đình Phùng, P.2, Tp. Đà Lạt, Việt Nam.