Chùa Quán Thế Âm

15 Bà Huyện Thanh Quan, P.10, Tp. Đà Lạt, Việt Nam.