chua tam thanh

Chùa Tam Thanh

Tên thường gọi: Chùa Tam Thanh