chua tan bao

Chùa Tân Bảo

Tên thường gọi: Chùa Lê Lợi