Chùa Long Hòa

Chùa thường được gọi là chùa Phật, tọa lạc ở số 12/6B, ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. ĐT: 064.869376. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.


Tam quan chùa


Chùa Long Hòa - 1998
 
Chùa do Thiền sư Liễu Huệ khai sơn vào khoảng giữa thế kỷ XVIII.

Kiến trúc chùa ngày nay do Thiền sư Huệ Đăng cho trùng kiến vào năm 1929. Chùa mới đặt tượng Bồ tát Quán Thế Âm ở sân trước chùa. Trụ trì hiện nay là Thượng tọa Thích Tịnh Viên.

Ở điện Phật có nhiều pho tượng cổ: tượng đức Phật A Di Đà bằng đồng cao 0,75m; tượng Bồ tát Quan Thế Âm, Bồ tát Đại Thế Chí bằng gỗ cao 0,80m; tượng Tổ sư Đạt Ma bằng đất nung cao 0,60m; bộ tượng Thập bát La hán bằng đất nung cao 0,67m...

Đây là ngôi chùa cổ nổi tiếng ở vùng Bà Rịa xưa nay.
 
Chùa Việt Nam - Xưa và Nay
Võ văn Tường