Chùa Yên Đông

Tọa lạc: Thôn Yên Đông, xã Yên Hải, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Trụ trì hiện nay: Sư cô Thích Tịnh Nguyên.

Chùa Yên Đông có từ khoảng (1470 – 1500) và tồn tại gần 500 năm. Chùa qua nhiều đời trụ trì như: Tỳ kheo Thanh Huy, Tỳ kheo Thích Cung Cẩn, Sa Môn, Tỳ kheo Thanh Ư, Tỳ kheo Hoàng Hoàng, Từ Sa Môn, Nguyễn Văn Lộc. Hiện nay chùa có Sư thầy Thích Tịnh Nguyện trụ trì từ năm 1999 đến nay.
 Chùa được trùng tu nhiều lần vào các năm: Năm Đoan Thái thứ 2 (1587), trùng tu tái tạo khang trang; Năm Đoan Thái thứ 3 (1588) tôn tạo 8 pho tượng Phật và các năm 1590 – 1591 – 1832 – 1861 – 1868 – 1872 – 1876 – 1879 – 1921 – 1923 – 1931 – 1954, và gần đây là năm 1989, năm 1996 và năm 2003.

 

Chùa Yên Đông là một ngôi chùa cổ, kiến trúc theo kiểu chữ Đinh 5 gian Bái đường và 3 gian Hậu cung, nhà Tổ, nhà sắp lễ, nhà khách, nhà Ni, nhà bếp, Tam quan, sân, vườn tháp, vườn chùa. Chùa hiện còn lưu giữ 110 cổ vật có giá trị.

(Bài và ảnh - Đình Quang)