Chùa Hương Sơn

Tọa lạc: Số 99 Trương Công Định, khóm 4, phường 2, Tp. Sóc Trăng Trụ trì hiện nay:Đại đức Thích Trung Túc

Chùa được xây dựng vào năm 1933, do ông Trần Tấn Chức khởi công xây dựng trên nền đất của bà Lâm Thị Mùi cúng dường cho ông Trần Tấn Chức để xây chùa. Năm 1985, chùa đăng ký gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam thuộc quyền quản lý của Ban trị sự GHPG tỉnh Sóc Trăng.
 

Năm 1996, Ban trị sự GHPG tỉnh Sóc Trăng bổ xứ Thượng tọa Thích Minh Hạnh đảm trách kiến thiết và xây mới chùa Hương Sơn cùng Đại đức Thích Trung Túc. Năm 2009, GHPG tỉnh Sóc Trăng chính thức bổ nhiệm Đại đức Thích Trung Túc trụ trì chùa Hương Sơn. Chùa xây dựng kết cấu bằng bê tông cốt thép, trang trí mỹ thuật mang đậm nét chùa cổ Việt Nam và có một chút pha chộn gữa chùa người Hoa và chùa Khmer.
 

Sinh hoạt của chùa: Chùa sinh hoạt theo đạo tràng Bát Quan Trai, vào thập niên 80 thế kỷ XX, chùa mở phòng khám phát thuốc nam, châm cứu từ thiện. Thập niên 90 của thế kỷ XX, mở lớp học tình thương và làm nhiều công tác từ thiện.
 


Từ năm 1997, đến nay chùa Hương Sơn đã trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện lớn của GHPG tỉnh Sóc Trăng, là nơi phát nguyện tu hành cho đồng bào Phật tử trong vùng, Chùa Hương Sơn là danh lam Phật cảnh của địa phương, là điểm đến suối nguồn tâm linh của các dân tộc anh em (Kinh – Hoa – Khmer) và nhân dân trong vùng.
 


Chùa đã trải qua các đời trụ trì:

Vào thập niên 30 thế kỷ XX Hòa thượng Thích Như Chánh
Vào thập niên 40 – 50 thế kỷ XX Ông Trần Tấn Chức
Vào thập niên 60 – 70 thế kỷ XX Hòa thượng Thích Chơn Lý
Vào thập niên 80 thế kỷ XX Đại Đức Thích Minh Chánh
Từ năm 1996 đến nay trụ trì Đại đức Thích Trung Túc.
                               

Bài và ảnh Đình Quang