Chùa Bồ

Chùa Bồ ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, thờ Nhị Vị Vua Bà và Bát Nàn công chúa tướng của Hai Bà Trưng.

Hàng năm, hội chùa tổ chức từ ngày 7 đến ngày 15 tháng Ba. Nghi lễ có lễ Phật, dâng hương và kể hạnh.


 

Các bài viết khác