Chùa Vũng Liêm

Chùa tọa lạc tại xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 070.870069. Chùa thuộc hệ phái Nam tông (Khmer).

Chùa thường được gọi là chùa Khmer Vũng Liêm, tên chùa Sanghamangala theo tiếng Pâli là "Hạnh phúc gia tăng".

 
Chùa được xây dựng từ lâu đời. Một số tài liệu cho biết chùa dựng vào năm 1339 trên một diện tích 3 hecta.
 
Ngôi chánh điện hiện nay được xây vào năm 1964, tam quan xây năm 1974.
 
Trong vườn chùa có 12 tháp mộ.
 
Chùa được trùng tu vào năm 1991.