• Tình pháp lữ tại Chùa Tiên Lữ

    Hàn Phong Lĩnh Mến tặng pháp lữ Nghiêm Thuận Tròn 10 năm gặp lại!
  • Nghẹn ngào bài thơ về những người lính nằm lại ở Rào Trăng

    Những ngày qua, mưa lũ, sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế) và tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, vùi lấp nhiều chiến sĩ, cán bộ tham gia cứu hộ, cứu nạn trong vùng lũ.
  • Hương Từ Đức Lâm

    Cung kính khể thủ lễ, Ngài Giải Thiện, viện chủ chùa Đức Lâm, nếu ai một lần nhân duyên diện kiến thức trúc về danh hương của Ngài, thì không một vị học Tăng thời bấy giờ không nhắc đến.