nha loi khiem cung   truong lao hoa thuong thich thanh bich

Nhã lời khiêm cung - Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Bích

Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
  • Uy Hùng Vang Xa - sư bà Thích Nữ Đàm Nhâm

    Cố Đại lão Ni trưởng Thích Đàm Nhâm là một bậc uyên thâm giới luật và trì giới tinh nghiêm. Điều này được thể hiện qua đạo phong cốt cách của Người, nhất là đức hạnh cung kính chư Tăng.
  • Từ Di huấn của Cố Trưởng lão Hòa thượng Trí Quang nghĩ về chánh pháp

    Nói về Tổ thầy, những bậc sáng đạo đã để lại công hạnh, di huấn cho đời sau của hàng thánh tăng ở nước ta chắc nhiều người đã rõ. Nhưng trong tháng năm này, Di huấn của cố Đại lão HT Trí Quang đến với chúng ta thật sự có ý nghĩa về việc tiếp nối sự biểu hiện giữ gìn của chánh pháp.
  • Hòa thượng Thích Trí Quang: Một cuộc đời không vẫn hoàn không

    Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang vừa viên tịch vào lúc 21 giờ 45 phút 8.11.2019 (tức ngày 12.10 Kỷ Hợi), trụ thế 97 năm. Những hoạt động tôn giáo của ông trước và sau năm 1975 là đề tài được dư luận quan tâm chú ý...