Ấn Độ: 2000 người Dalit quy ngưỡng theo đạo Phật nhân ngày Phật Đản

Udupi- Thầy Sundar, thành viên của hội đồng tăng đoàn Karnataka Dalit cho biết tại cuộc họp báo hôm 19/5/2111 rằng vào ngày24/5/2011, sẽ có 2000 người Dalit ở quận Udupi và các quận phụ cận đã quy ngưỡng theo Phật giáo...

 Ngài cho biết những người này là có nguồn gốc theo đạo Hindu. Buổi lễ sẽ được tổ chức tại hội trường Narayana Guru ở Bannanje
 
 Giải thích sâu hơn, thầy Sundar cho biết Phật giáo giúp đưa ra những giải pháp, con đường và phương tiện để thoát khỏi những vấn đề khó khăn mà mọi người đang gặp phải. “Phật giáo đang trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới vì những nguyên tắc đơn giản và ý tưởng sâu sắc. Những người theo giai cấp Dalits rất bất bình vì bị bóc lột bởi những giai cấp cao hơn cũng như những cách thức tu tập phổ biến của đạo Hindu. Vì thế, họ quyết định đến với đạo Phật.”
 
Rất nhiều nhà sư , giáo sư của các trường đại học và các học giả Phật giáo sẽ tham dự vào buổi lễ quy y này.
 
 Thầy Sundar còn cho biết thêm đoàn người sẽ rời quận Ambedkar Bhavan tại Adi Udupi lúc 10 sáng cùng ngày, đến hội trường trước khi buổi lễ diễn ra. Chương trình đầu tiên là quy ngưỡng cho 2,000 người dalits sang Phật giáo và sau đó sẽ là các chương trình nghị sự cũng như thảo luận.