Cáo phó: HT. Thích Nguyên Thiện tân viên tịch

Thượng toạ Thích Thiện Ngộ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Q.11, TP.HCM vừa ký Cáo phó, về việc Tổ chức lễ Tang cố Hoà Thượng Thích Nguyên Thiện tân Viên Tịch với nội dung và chương trình như sau.


HT.Thích Nguyên Thiện
 
Ban Trị sự GHPGVN Q. 11 và Môn đồ pháp quyến vô cùng thương tiếc báo tin.

Hoà thượng Thích Nguyên Thiện (Thế danh Lê Đông Sơ)

- Uỷ viên Ban Hoằng pháp Trung ương  GHPGVN 

- Uỷ viên Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM

- Nguyên giáo thọ sư các trường Cao – Trung Phật học TP.HCM 

- Trú xứ: Chùa Giác Sanh, Q.11, TP.HCM

Sau thời gian lậm bệnh, mặc dù đã được Y, Bác sĩ  Bệnh viên 115 và môn đồ đệ tử lo thuốc thang tận tình chữa trị, nhưng vì bệnh duyên Hoà thượng đã thâu thần Viên tịch vào lúc: 10 giờ, ngày 28 tháng 3 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 24.4.2017) tại chùa Giác Sanh, số 103, đường Âu Cơ, P.14, Q. 11, TP.HCM.

- Trụ thế: 66 năm

- Hạ lạp: 44 năm

Lễ nhập Kim quan chính thức cử hành vào lúc: 7 giờ 30 phút, sáng ngày 29 tháng 3 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 25/4/2017). Kim quan được tôn trí tại chùa Giác Sanh, số 103, đường Âu Cơ, P.14, Q. 11, TP.HCM.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc: 9 giờ sáng cùng ngày.

Lễ Truy niệm và di Kim quan được cử hành vào lúc: 5 giờ 30 sáng ngày 02.04 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 27.04.2017). Sau đó, nhục thân của cố Hoà thượng sẽ được đưa về an táng tại quê nhà tỉnh Phú Yên.

Cung thỉnh chư Tôn thiền đức Tăng Ni quang lâm chùa Giác Sanh, số 103, đường Âu Cơ, P.14, Q. 11, TP.HCM để kinh viếng, hộ niệm Giác linh cố Hoà thượng cao đăng Phật quốc.
 
TM. Ban Trị sự GHPGVN Q.11
Trưởng Ban Tổ chức Lễ Tang 
                                                                                                                           Đã ký 
Thượng Toạ Thích Thiện Ngộ