the gioi tu do

Thế giới tự do

Tự do chính là sự bằng lòng với nơi mà bạn đang ở. Nó trở thành ngục tù khi bạn muốn ở một nơi khác. Chỉ có những người “ham ít biết đủ”, hay biết bằng lòng với những gì mình có thì mới có thể nếm được mùi vị của thế giới tự do.
Vườn Hoa Phật Giáo: Chuyên Trang thông tin về Đạo Phật