Chư Tăng bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

Sáng nay, 19-7 (29-5 ÂL), chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, Thường trực 24 BTS GHPGVN quận, huyện đã vân tập về Việt Nam Quốc Tự bố-tát, thính giới chung.


Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng niêm hương bạch Phật

Sau khi đảnh lễ Tổ sư qua các thời đại tại Tổ đường, chư Tăng đã vân tập về chánh điện, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP đã trang nghiêm thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật, đại chúng cùng đảnh lễ Tam bảo.

Giữa đại chúng, HT.Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP đã đại vị trùng tuyên giới luật, ôn lại những điều Đức Phật đã dạy đối với hàng Tỳ-kheo và Bồ-tát giới.
 

Chư Tăng đảnh lễ Tam bảo

HT.Thích Lệ Trang, Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ TP, duy-na

Bố-tát là nghi thức đặc thù của Tăng đoàn được thực hiện mỗi tháng hai kỳ

Bố-tát là nghi thức từ thời Đức Phật tại thế, nhằm trưởng dưỡng các pháp lành

HT.Thích Minh Thông đã thuyết giới

Đại chúng thanh tịnh lắng nghe giới pháp

Bố-tát là nghi thức nhằm phát triển nội lực, hòa hợp Tăng đoàn

Thỉnh đại hồng chung

H.D - Ảnh: Bảo Toàn/ Giacngo.vn