Hà Nội: Tưởng niệm cố Trưởng lão HT.Kim Cương Tử

Sáng nay, 29-3-Đinh Dậu (25-4-2017), HĐCM, HĐTS T.Ư GHPGVN, BTS GHPGVN TP.Hà Nội và môn đồ pháp quyến thành kính tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 16 ngày viên tịch của cố Trưởng lão HT.Kim Cương Tử - một bậc danh tăng lãnh đạo Giáo hội, một nhà hoạt động cách mạng có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước.

Quang cảnh buổi lễ

Hòa thượng Kim Cương Tử nguyên là Thành viên HĐCM GHPGVN, nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN, Đại biểu Quốc hội khoá 8, 9, 10, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phân Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Hà Nội, viện chủ tổ đình Trấn Quốc (Hà Nội), sáng lập danh dự kiêm Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Trung tâm Unesco Nghiên cứu và Ứng dụng Phật học Việt Nam.
 
Theo tiểu sử, Trưởng  lão HT.Kim Cương Tử thế danh Trần Hữu Cung, sinh ngày 16-10-Giáp Dần (1914) tại xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định - nơi đất thành Nam, phủ Thiên Trường nổi danh với chùa Tháp. 

Ngài sinh trưởng trong dòng họ Trần có danh đức nổi tiếng nhiều đời; là con trai độc nhất trong gia đình, thân phụ là cụ ông Trần Hữu Tạo, thân mẫu là cụ bà Trần Thị Quy...
 
Ngay từ thuở thiếu thời, trước khi đến trường học tập, ngài đã được thân phụ truyền dạy Nho học và chữ Quốc ngữ, tham học các nghề như thợ may, thợ mộc, nghề y, dạy học... Ngài đã học nửa khoá Tổng sư tại địa phương. 
 
 Môn đồ cố Trưởng lão Hòa thượng

Trưởng lão Hoà thượng đã được Hội đồng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, Huy chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân" của UB T.Ư MTTQ Việt Nam và nhiều bằng khen, giấy khen của Giáo hội, UBND, UBMTTQVN TP.Hà Nội.
 
HT.Thích Thanh Nhiễu cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng

Trong văn tưởng niệm, nêu rõ, cả cuộc đời hơn 80 mùa sen nở, Trưởng lão Hoà thượng hiến dâng trọn đời cho đạo pháp - dân tộc, cuộc đời hành đạo của ngài rất bình dị, chân tu thực học, nghiêm trì Thi la tịnh giới, luôn khơi đèn trí tuệ Văn Thù và thể hiện hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát, tốt đời đẹp đạo.

"Ngài thật xứng đáng là một Luật sư giáo thọ của Tăng Ni, Phật tử GHPG Việt Nam, là bậc cao tăng thạc đức của thế kỷ XX và đầu XXI. Đức hạnh và trí tuệ của ngài mãi mãi là ngọn hải đăng soi đường chỉ lối cho hàng Tăng Ni, Phật tử Việt Nam".
 

Cuối buổi lễ chư tôn đức làm lễ niêm hương tụng kinh A Di Đà tưởng niệm giác linh cố Trưởng lão HT.Kim Cương Tử.
 


Trang nghiêm tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng

Nghi thức niệm hương tưởng niệm