Chùa Viên Minh (Cao Bằng)

Chùa Viên Minh ở xã Xuân Lĩnh, huyện Thạch An, đối diện đền thờ Quang Triều và Hồng Liên công chúa.

Chùa Viên Minh ở xã Xuân Lĩnh, huyện Thạch An, đối diện đền thờ Quang Triều và Hồng Liên công chúa.

Địa chỉ: Xuân Lĩnh Thạch An Cao Bằng Việt Nam
Đặc điểm: Chùa được dựng từ thời Lê, đầu thời Cảnh Hưng.