Chùa Am

Chùa Am có tên chữ là Diên Quang Tự tọa lạc trên núi Am thuộc xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.


 
Chùa Am có tên chữ là Diên Quang Tự tọa lạc trên núi Am thuộc xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Chùa do Hoàng Hậu Bạch Ngọc (vợ vua Trần Duệ Tông) chữ Công, mái ngói, tường gạch với 60 cột gỗ bằng lim, có nhiều tượng phật. Sau chùa có vách đá dựng đứng trông như núi. Chùa xây dựng vào khoảng niên hiệu Thuận Thiên (1428-1433) làm nơi tu hàmh cho Hoàng Hậu và sau đó con gái là công chúa Huy Chân và cháu gái ngoại là Công chúa Trang Từ. 
 

Sau khi hoàng hậu, con gái và cháu ngoại qua đời, chùa làm nơi thờ 3 bà cháu Hoàng Hậu, có tượng chân dung thờ Hoàng Hậu. Chùa nằm trong cảnh trí thâm u, lối đi lên chùa qua bãi đá lô nhô trông như các sư tăng quỳ lạy nên người đời gọi là "Bái phật tăng". Chùa xây kiểu chữ Công, mái ngói, tường gạch với 60 cột gỗ bằng lim, có nhiều tượng phật. Sau chùa có vách đá dựng đứng trông như núi Thần Công, gọi là "Đá thần Công".