Chùa Xuân Đài

Là một ngôi chùa ở đồng bằng duy nhất còn sót lại của xã Thạch Bằng sau chính sách phá bỏ Chùa chiền của những năm 60 thế kỷ trước.

Cổng Chùa bằng gốc đa gần 300 tuổi

Chùa Xuân Đài nằm vị trí bờ nam sân vận động xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tĩnh Hà Tĩnh. Là một ngôi chùa ở đồng bằng duy nhất còn sót lại của xã Thạch Bằng sau chính sách phá bỏ Chùa chiền của những năm 60 thế kỷ trước.


Lễ bổ nhiệm trụ và đúc Đại Hồng Chung chùa Xuân Đài
 
Ngày nay nó trở thành địa chỉ đỏ cho du khách thập phương về dự lễ hàng ngày. Chùa được xây dựng thời Hậu Lê vào triều đại vua Lê Ý Tông niên hiệu Vĩnh Hựu, xây dựng vào năm Bính Thìn 1736. Tiếp đến đời vua Lê Hiển Tông niên hiệu Cảnh Hưng năm Đinh tị 1775 chùa được tu tạo lại lần thứ 2. Chùa được tu tạo lần thứ 3 vào đời Vua Gia Long nguyên niên 1802.

Đến năm thứ 13 đời vua Bảo Đại 1938 chùa lại được tu tạo lần thứ 4. Vào thập niên 90 của thế kỷ trước chùa được xây dựng thêm một căn nhà phía đông để du khách có chổ dừng chân khi viếng chùa. Năm 2010 chùa được tu tạo lại, xây thêm một bái đường để có chổ cho khách thập phương làm lễ . Hiện tại đang xây dựng thêm một căn nhà phía đông bái đường để phục vụ cho du khách khi thăm viếng chùa.

Trong chùa có hàng chục tượng Phật, việc xác định và tích sử từng tượng Phật sẽ được kể lại vào dịp khác. Bởi vì đây là nợi hợp tự của nhiều chùa .Chùa có công cất giữ được 41 sắc rồng của các thế kỷ trước, ngày nay đó là vật báu vô giá cho Quê hương Thạch Bằng – Lộc Hà nói riêng và Hà Tĩnh nói chung.