Chùa Yên Lạc

Chùa Yên Lạc thuộc xóm Chùa, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên...


 
Chùa Yên Lạc thuộc xóm Chùa, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên. Chùa hướng về phía tây nam, sát tỉnh lộ 14, phía đông bắc là biển cả. Chùa Yên Lạc sau một số lần trùng tu tôn tạo đến nay về cơ bản vẫn giữ được nguyên trạng một số công trình kiến trúc cổ. Tam quan, Hạ điện, Trung và Thượng điện được bố trí thẳng hàng theo một trục chính, nền cao dần về phía sau. chính giữa là mặt nguyệt lồng ba chữ "Yên Lạc Tự", gian phải treo một chuông đồng nặng trên 80 kg, gần đỉnh chuông đúc 4 chữ nổi " Yên Lạc tự chung" có niên hiệu Cảnh Thịnh.

Gian trái treo một khánh đồng đối xứng với chuông bên phải, phía dưới lỗ treo có hàng chữ " Yên Lạc Tự" và: "Cảnh Thịnh thất niên". Trung điện có Tượng A Di Đà bằng gỗ mít đang ngồi thiền trên đài sen.

Bốn pho tượng phỗng ở tư thế quỳ hướng về Phật tổ A Di Đà được chạm khắc theo đặc điểm nghệ thuật Chàm. Có hình Thích Ca lúc sơ sinh, 9 con rồng kết vào nhau tạo thành vòng bảo vệ và phun nước tắm tượng A Di Đà toạ trên đài sen. Di tích chùa Yên Lạc mang đậm đặc điểm kiến trúc nghệ thuật thời Hậu Lê.