Chùa Mật Đa

Tên thường gọi: Chùa Nam Ngạn. Chùa thường được gọi là chùa Nam Ngạn, tọa lạc ở phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 

Chùa thường được gọi là chùa Nam Ngạn, tọa lạc ở phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Chùa thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông.Chùa được dựng vào thời Hậu Lê, và được trùng kiến dưới đời Vua Thành Thái. Chùa còn giữ một số di vật thời Hậu Lê.