hanh phuc nhan sinh  them pha ?n khoan dung gia ?m bot truy ca ?u

Hạnh phúc nhân sinh: Thêm phần khoan dung, giảm bớt truy cầu

Một người bạn già của tôi đã hơn 50 tuổi. Tình cờ gặp lại, tôi hỏi anh đã có gì thay đổi?