2 bài thơ “Nguyện” và “Đạo nhiệm mầu” Phật tử Huệ Hương

2 bài thơ “Nguyện” và “Đạo nhiệm mầu” Phật tử Huệ Hương


NGUYỆN

Bạn có hỏi "Sao Thiền môn vắng bóng"
 Từ lâu rồi chỉ soi rọi gương Tâm,
Lẽ huyền vì, chiêm nghiệm rõ, sâu, thâm
Kiếp nhân sinh hiển bày qua thực tại.

Quanh chúng ta, THẤT TÌNH *** đầy đủ cả
Chuyên tử sinh nào ai nghĩ xa xôi
Xã hội, gia đình  nhiều rắc rối lôi thôi
"KHI CÓ THỂ" góp bàn tay chung sức.

Dâng trọn lòng thành, tràn đầy nhiệt huyết
Mặc người cười, nhạo báng, kẻ chê bai
Tai chỉ nghe, đừng chi phối lung lay
Đường đã bước dù trải hà sa kiếp. 

***Thất tình: HỈ , NỘ, AI , CỤ , ÁI, Ố, DỤC
(mừng, giận, bi ai, sợ hãi, tham ái, chán ghét, dục niệm)


ĐẠO NHIỆM MẦU

Chợt nhìn em ngỡ mình đang ảo giác
Phải chăng em gieo nhiều giống thiện lành,
Nay hậu hiền tướng toàn vẽ tú thanh
"TƯỚNG TỰ TÂM SINH" , lời xưa chí lý.

Bằng Đức hạnh thay vì dùng son phấn
Hoàn cảnh đời vẫn bương chải không ngưng,
Vui hành  thiện nên hãi sợ bỗng nhiên dừng
Đạo nhiệm mầu, thể nào đo trắc lượng.

Ngẫm nghĩ sâu, cả một đời tu tập
Chẳng hề quán chiếu soi rọi gương Tâm,
Cứ mãi lo phân biệt với tha nhân
Tâm Từ, Bi làm sao mà phát khởi.