Bàn tay bạn để làm gì?

Bàn tay bạn để làm gì?Cũng là một bàn tay 
   Làm biết bao nhiêu việc 
   Từ thô cho đến tế
   Từ thanh cho đến tục 

 Khi nắm lại sục sôi 
   Khi xòe ra thân ái 
   Khi chấp lại trang nghiêm 
   Khi buông tuồng mê đắm 

 Có bàn tay nghĩa hiệp 
   Đập tan những bất bình 
   Có bàn tay ác hiểm 
  Gây cho đời điêu linh 
  
   Bàn tay nào gổ quý 
   Dắt đưa nhau vào đền 
   Bàn tay nào ma quỷ 
   Dẫn nhau xuống vực sâu

 Có những cái bắt tay 
   Thắt  chặt tình giao hảo
   Có những cái bắt tay 
   Chỉ hững hờ xã giao

Có đôi tay tạo tác 
   Nên cuộc đời an vui 
   Có bàn  tay tàn hoại 
   Khiến cho đời  lụi tàn 

Có bàn tay chỉ đường 
   Cho người phương và hướng 
   Có ngón tay nhấn nút 
   Cho bom nổ tan hoang !

Ối !trần gian  não loạn 
   Bất tịnh và bất an
   Khiến LƯƠNG THỨC đi hoang  
   Tạo ra bao ác nghiệp 

 Ngồi yên và tĩnh lặng  
   Lắng nghe trong phút giây 
   Sẽ gặp thầy LƯƠNG THỨC
   Có mặt trong đời này 

Trợ thủ của đôi tay 
   Chính là thầy LƯƠNG THỨC 
   Sống thiếu thầy LƯƠNG THỨC 
   Làm bẩn đôi tay nầy !
 
 
Phạm Đạt Nhân