Chúng con kính dâng lên Hoà Thượng Viện chủ Chùa Kỳ Quang

Ngàn Năm Cảnh Phật


 
Hồng Trần dỡ khóc cười khan
Mang thân tứ đại, giữa ngàn tình duyên,
Hợp thân gá chủng bao niềm
Dù Nam Hay Nữ, Đức hiền trọng thay.
 
Có người dựng vợ chồng say
Có người mang kiếp, duyên này xuất gia,
Có người nghèo kiếp bôn ba
Có người chức tước, xông pha thương trường.
 
Có người duyên nợ muôn phương
Có người tình lẻ, dở nương diếm phòng,
Có người bạc mệnh nhan Hồng
Có người ôm bụng, không chồng thêm con.
 
Có người danh vị tham lon
Có người mưa nắng, mỏi mòn cong lưng,
Có người xa xứ lao lung
Có người ngồi kiệu, nệm nhung gấm vàng.
 
Có người tù tội khung trang
Có người thất học, làm càng tuý ma,
Có người xe cộ nõn nà
Có người hầu cận, trong nhà trăm nhân.
 
Bao nhiêu kiếp sống xa gần
Ôm đời mộng cảnh, huyễn thân đời tàn,
Sống và chết thật mênh mang
Hủ tro nấm cốt, bụi màng tro xương.
 
Người duyên Phước được tình thương
Người có mồ mã, khói hương trọn đời,
Người thì mộ rậm cỏ phơi
Người thì lạc mộ, thác rời tự do.
 
Người thì con cháu chăm lo
Gởi chùa hủ cốt, chẳng mò ngó nghiêng,
Phước duyên cũng tại ở hiền
Kém duyên bạc Phước, chẳng liền quan tâm.
 
Ôi đời có trước tấm thân
Cùng chung gò mã, lúc gần lúc xa,
Chút tình cõng kiếp mẹ cha
Neo đơn nương chốn, thiền gia tu trì.
 
Nụ cười từ giã lối đi
Trăm năm kiếp sống, những gì hôm mai,
Gói tình giã biệt Trần ai
Bụi tro thân tạm, biển Hoài âm bi.
 
Duyên tình tụng niệm A Di
Kỳ Quang cảnh tịnh, cốt thì nương tâm,
Bụi tàn hương khói nghi tầm
Ngàn năm cảnh Phật, chuyên cần hương linh.
 
Hỡi hương vong chốn lời kinh
Hỡi người buôn xã, đăng trình trời Tây,
Noi gương Hiếu Mục liên Thầy
Thiện Chiếu Quán xét, Tâm này thứ tha.
 
Cả đời phụng sự Ta bà
Nuôi người cơ nhỡ, chẳng hà thở than,
Y vàng tụng niệm khua vang
Cười tang mộng ảo, thênh thang lối về.
 
Trụ trì bề bộn nhiêu Khê
Thôi thì Ngài xã, thoát mê ngàn hình,
Ta tìm bóng dáng chính mình
Ngồi yên tịch lặng, soi nghìn cõi Tâm.
 
Tk: Thích Minh Thế
Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều
Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
Ngày 05-09-2020
Ngày Âm Lịch: 18-07-Canh Tý