Chuyển Mùa

Chuyển MùaCó phải xuân tàn hạ lại sang

Mặt trời rạng chói ánh huy hoàng

Một nhà sư trẻ rưng rưng lệ

Hướng về tây phương bổng thấy thương.