Cùng cầu nguyện tịnh tâm truyền năng lượng

Hòa Thượng đã đến Hoa Kỳ nhiều lần để nghiên cứu và diễn thuyết tại Viện Đại học Princeton và Viện Đại học Cornell, và sau này giảng dạy tại Viện Đại học Columbia. Mặc dầu vậy, mục đích chính cho các chuyến đi ra nước ngoài (Mỹ và Âu Châu) của HT trong thời gian này vẫn là để vận động cho hòa bình. HT kêu gọi Mục sư Martin Luther King, Jr. công khai chống lại ChiếntranhViệt Nam, và thuyết giảng với nhiều người và nhiều nhóm về hòa bình. Vào năm 1967, Mục sư Lucther King đề cử cho HT Giải Nobel Hòa bình. HT cũng đã dẫn đầu phái đoàn Phật giáo đến Đàm phán hòa bình Paris.


Cùng cầu nguyện tịnh tâm truyền năng lượng

Gởi yêu thương đến Hòa Thượng làng Mai                                                

Cho thân tâm thoát khỏi mọi bệnh tai      

Mau bình phục tiếp giúp đời bớt khổ

Cuộc đời Thầy cũng khá nhiều giống tố

Phải tha phương hoằng pháp độ nhân sinh      

Được đền ghị hưởng giải thưởng hòa bình (1)               

Vẫn mãi miết dạy mọi người an tịnh

Theo hơi thở dừng lại bao suy tính

Sống bao dung chánh niệm hiểu và thương

Trí Bát nhã quán chiếu thật tỏ tường

Biết buông xả sẽ nhẹ nhàng thanh thoát

Thầy viết sách pháp thoại nhiều lưu loát

Hướng dẫn đời thực tập với tăng thân

Từ nhiều nơi sẽ nhiếp phục lại gần

Cho tứ chúng đồng tu niệm định huệ

Thương chúng đệ tâm nguyện Thầy luôn thế

Thở thật sâu tâm tịnh ở bênThầy

Hãy chí thành cầu nguyện khắp đó đây

Thầy hết bệnh cho muôn loài lợi lạc

Thành kính nhiếp tâm cầu nguyện cho Thiền Sư Thích Nhất Hạnh sớm phục hồi sức khỏe

Hậu bối Thích Viên Thành cẩn bái

(1)Hòa Thượng (HT) Thích Nhất Hạnh, khi còn  ở tại Việt Nam, trong mộ tbuổi gặp mặt vào tháng 4 năm 1965, hướng dẫn đoàn sinh viên Vạn Hạnh đưa ra thông điệp "lời  kêu gọi vì hoà bình". Nội dung chính của lời kêu gọi là " đã đến lúc hai miền Bắc-Nam của Việt Nam họp lại để tìm một giải pháp chấm dứt chiến tranh và đem lại cho mọi người Việt Nam cuộc sống hoà bình với lòng tôn trọng lẫn nhau".

Mục sư Martin Luther King Jr.(Nobel Hòa bình 1964) đã đề cử giải Nobel Hòa bình. cho Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, vì đã có công phản chiến và vận động cho hòa bình Việt Nam.