Đầu xuân đi chùa

Đầu xuân mẹ bảo đi chùa/Trước là lễ Phật sau cầu gia tiên.


 
Xuân đợi

Đầu xuân mẹ bảo đi chùa
Trước là lễ Phật sau cầu gia tiên.
Cầu cho thân tộc trăm miền
Cầu cho Đất nước bình yên vững bền.
Với em mẹ chỉ cầu riêng
Xuân này, con mẹ thuận duyên lấy chồng.
Em cười nép ở phòng trong
Mùa xuân đang đợi bước ai theo cùng.

Đi chùa

Em lên chùa
bẻ một nhành cây
lấy nước giếng chùa
và xin sư thầy phong oản đỏ.
Em bảo lấy lộc đầu xuân.
Anh lên chùa
Tâm thành chỉ thắp một nén nhang.
Không lấy nước giếng chùa và bẻ cây "hái lộc"
Sợ bẻ cây, cây linh mộc bắt đền...
Đi chùa về, anh không đem lộc biếc,
Chỉ đem về chút giác ngộ của câu kinh!
 
Bài viết: "Đầu xuân đi chùa"
Nguyễn Đức Sinh/ Vườn hoa Phật giáo