Hương thiền

Trong cuộc sống tâm bi trọn giữ/Bao ân tình ái ngữ thâm sâu /Trải qua biến đổi bể dâu /Nghĩa nhân tròn vẹn vui câu hiệp hoà ...


Xuân đã mãn hè sang nắng ấm 
Mùa hoa Đạo tươi thắm vườn thiền
Gió đưa hương thoảng hồng liên 
Buồng tim mở cửa quy nguyên hạnh lành 
 
Những cảnh giả lợi danh ảo mộng
Cõi tạm là chiếc bóng phù du 
Một mai an giấc nghìn thu 
Giàu sang rồi chẳng được lưu lại gì ?
 
Trong cuộc sống tâm bi trọn giữ
Bao ân tình ái ngữ thâm sâu 
Trải qua biến đổi bể dâu 
Nghĩa nhân tròn vẹn vui câu hiệp hoà ...
 
Bài viết: "Hương thiền"
Bạch Vân Nhi - Vườn hoa Phật giáo