Kính lễ Đức Thế Tôn người cho con Chân lý

Kính lễ Đức Thế Tôn người cho con Chân lýĐỨC THẾ TÔN

Bổn sư Thích Ca Mâu Ni
 
Người tìm chân lý từ bi cao dầy.
 
Nước mắt rơi vào trong mây
 
Bao đời mưa đổ thấm dầy trần gian.
 
Trăm sông, nghìn suối trên ngàn
 
Đổ ra biển lớn muôn vàn khổ đau.
 
Nhân gian ơi! Bao khổ sầu
 
Biển mặn nước mắt ngập sâu muôn trùng.
 
Người đi  trong cõi sắc không
 
Hành trang một chút nắng hồng trên vai.
 
Hạnh nguyện của đức Như Lai
 
Giải thoát nhân loại hết bi ai khổ sầu.
 
Trí tuệ ánh sáng nhiệm mầu
 
Soi đường nhân loại qua cầu sông mê.
 
Đưa người biết lối đi về
 
Bến bờ giác ngộ hết u mê khổ sầu.

BẾN SÔNG TRĂNG

Trăng nghiêng như một con đò,
 
Làm chiếc thuyền nhỏ nhấp nhô ngang trời.
 
Ta còn đi giữa dòng đời,
 
Giật mình mới biết trăng vời đầu non.
 
Muốn làm một chiếc thuyền con,
 
Chuyến đò Bát Nhã sang ngang bến đời.
 
Trăng khuya đã ngang lưng trời,
 
Tóc sương trắng điểm dòng đời vấn vương.
 
Lênh đênh vướng bận đoạn trường,
 
Trăng sang đầu núi vô thường mà thôi.
 
Con đò đi giữa dòng đời,
 
Tìm về bến giác là nơi an lành.
 
Phật tử Thanh Bình
 Tháng 8/ 2013