Mặc nhiên hoa nở

Mặc nhiên hoa nởMẶC NHIÊN HOA NỞ

Tay lần chuỗi,
niệm Nam mô Phật
Mặc thế nhân,
danh lợi với thị phi
Ai nói ngược,
A di đà Phật
Ai nói xuôi,
ta để gió cuốn đi

Nhân ngã lắm,
cũng triền miên sanh tử
Bỉ thử chi,
cho dâu bể tang thương!?
Ta vỗ đá,
hỏi đâu là cõi mộng?
Đá mỉm cười,
rằng đá cũng phonơng

Ta lấy cỏ,
kết Bồ đoàn thiền tọa
Mắt khép hờ,
quán hơi thở vào ra
Ồ, rất lạ!
một cây khô vừa chết
Bỗng cựa mình...
trẩy nhánh,
đơm hoa...
Thiên Trúc
Hàn Long Ẩn

    EM VẪN ĐẾN VÀ ĐI
    Trả nợ quên về
    Khóc & Cười
    Chuông Chùa
    Một Mai
    Về Chốn Xưa
    Tịnh Độ
    Tự tại vô ngại
    Chén Rượu Trời Thơ
    Trường ca chiếc áo cà sa
    Hoằng pháp thi hóa qua 38 chữ đầu
    Non Thiêng
    Bài thơ không đề cho một chú tiểu
    Lumbini!
    Hội Ngộ