Mỗi...

Mỗi...Mỗi con người

mỗi số phận

Mỗi hồn thơ

mỗi ngôn ngữ trần tình

Mỗi bước chân

mang dấu hằn dĩ nghiệp

Mỗi ngày về

mỗi khoảng khắc xa xôi

Mỗi dòng sông

ra biển

hóa mồ côi

không nhận ra mình từ nơi vô định

Mỗi bến bờ

không là nơi dừng lại

Cho dẫu tháng ngày chỉ là mớ rong trôi

Mỗi chuyến tàu chở hết những đêm đông

Ai tiễn đưa ai trong khoang đầy gió

Tiếng còi rúc lên xa bàn tay níu

cuối con đường

ứa hết giấc khuya...