MỘT ĐỜI

Tác giả Phan Huy Hùng – Diễn Châu – Nghệ AnMột đời tiếng dế kêu sương
Một đời kẽo kẹt tre vườn gió lay,
Một đời lật ngửa luống cày
Một đời gieo hạt đợi ngày bội thu.

Một đời mẹ vẫn còn lo
Mai kia con có làm Vua cũng vì,
Luống cày mẹ dắt con đi
Cho con mãi nhớ lối về quê hương ?

ÔNG DI LẶC NHÀ TÔI

Ông Đi Lặc nhà tôi
quanh năm cười tít mắt,
nhìn kỹ không gì khác
ngoài ánh mắt cười vui.

Phải chăng Phật thương cõi người
chúng sinh quá nhiều khổ ải,
nên để ông cười mãi
cho họ được vui lây.

vượt lên những nhiễu nhương, oan nạn ngày ngày
Phải chăng tự ông không như ai đó,
Tham lam vị kỷ
Chen chúc gạt nhau đòi chễm trệ ngồi cao?

Lộc trời được hưởng đến đâu
Ông coi đấy là niềm hạnh phúc,
Và thanh thản ông cười
Ôi ông Đi Lặc của đời
Ông Đi Lặc nhà tôi ...