Phật và môi sinh

Phật và môi sinh

 

Thức dậy vịn mặt trời,

Ra ngõ chào loài người.

Muôn loài trong vũ trụ,

Mãi nứt mầm sinh sôi.

Còn thải độc bầu không,

Quấy nhiễu nguồn suối sông.

Bức tử loài tôm cá,

Hành tinh có còn không?

Ta người chung tay lo,

Hư không vay nhịp thở.

Nhả hương đời thơm tho,

Cho bình minh rạng rỡ...

Cội bồ đề tỏa mát,

Năm xưa Ngài chứng đạo.

Hương từ bi thơm ngát,

Đạo vàng rạng trăng sao...

Bên vô ưu sanh Đạt Đa,

Bồ đề chứng Phật Thích Ca.

Vườn nai chuyển bánh xe pháp,

Nhập diệt dưới tán Sa La.(*)

Vô ngôn thuyết nên thông điệp,

Môi trường là hạnh vị tha./.

LÊ ĐĂNG MÀNH

ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT BÀN giữa rừng cây sala gần CÂU THI NA

NGÀI nghiêng người phía tay phải đầu hướng về phương bắc trong thế sư tử tọ.

(*) Đức THÊ TÔN từ đản sanh Cho đến khi vào niết bàn NGÀI luôn luôn gần gũi với cây cỏ và muông thú !là thông điệp bảo vệ môi trường đã tuyên thuyết trên 2500 năm.

PHẬT LỊCH 2556 DL 2012