Quá Nhàm Chán

Quá Nhàm ChánQuá nhàm chán

những trò chơi trên biển đảo

Khi những chiếc vòi bạch tuộc vươn gần

Sóng cuộn đau

những linh hồn nhược tiểu

Cám ơn giùm

người bạn quý nghìn năm.

Nước biển Đông

bao ngày mắc cạn

Từng mảng thuyền rách nát mù khơi

Người lính già

hớp giọt rượu suông

Nghe tê đắng một thời biển ải

Thuở xung trận

môi gầm xanh tuổi

"Sát Thát" – câu nguyền xưa

giờ dạt về đâu?..