RŨ BỤI TRẦN

Tác giả Hồng Vân


Gữa dòng danh lợi lắm điêu ngoa
Tứ đại vai không chẳng mái nhà,
Chân lý tìm đâu nơi bốn biển
Trùng dương gió thét vượt phong ba.

Trả hết thế gian lắm lụy phiền
Đi tìm bờ bến chốn bình yên,
Xa vòng thế tục buông hận oán
Nguyện chữ từ bi chốn cửa thiền.

Nợ trần dứt nghiệp thế là xong
Xa lánh chữ duyên chốn bụi hồng,
Một kiếp nhân sinh là cõi tạm
Được thành còn mất cũng bằng không.

Đời là bể khổ chớ sân si
Thắng bại hơn thua ngẫm được gì?
Phút cuối ai không về cát bụi
Cùng đành phủi sạch để mà đi...!!!

                                                                                                Bạc Liêu/16/2/2019

NẾU...

NẾU chữ tín lòng ta vẹn giữ
NHẬN đừng quên... vạn thứ tùy duyên,
ƠN người nặng mãi triền miên
NHỚ đừng bội nghĩa lụy phiền cho nhau.

TRẢ cho hết mai sau không bận
ƠN đã mang gánh nặng thật nhiều,
NẾU lòng toan tính lắm điều
VAY vay trả trả đốt thiêu tâm hồn.

NỢ ân tình vùi chôn đâu dể
NHỚ làm người không thể phụ vong.