Tâm thi Phật Đản

Bạch Thế Tôn !/ Sông đầy vun đắp phù sa/ Cho dù biển mặn tuôn ra nghìn trùng/ Gió mây muôn thuở mông lung/ Thế gian mấy lượt bao dung tình người


Bạch Thế Tôn !
Ngài về hoa lá mĩm cười
Cung nghinh Đại lễ khắp nơi rạng ngời
Bước chân Từ Phụ đẹp đời
Thanh âm nhã nhạc tuyệt vời huyền vi
 
Bạch Thế Tôn !
Trời xanh biến thể thức chi ?
Trong bầu vũ trụ có gì chuyển luân ?
Vạn tầm Pháp báu định thần
Ngũ căn tạo hóa bao lần đổi thay !
 
Bạch Thế Tôn !
Có ai biết được ngày mai ?
Biển sông dần cạn tháng ngày ngắn theo
Xác trần ví thể bọt bèo
Thật hư giả tạm giàu nghèo hoàn không
 
Bạch Thế Tôn !
Cúi xin lượng cả khoan hồng
Chúng sanh dị độ thảy đồng bình yên
Vô tình vạn vật bổn nguyên
Chung đường giác ngộ xuôi miền lạc an ...

Bài viết: "Tâm thi Phật Đản" 
Bạch Vân Nhi -
Vườn hoa Phật giáo