Tìm Trăng

Tìm TrăngTìm trăng trôi giữa từng không

Đường mây đen bạc lông bông...khói vờ

Lệ hờn rơi khuất vầng thơ

Nghe hồn rụng giữa ngẩn ngơ lối về

Tìm trăng ẩn hiện sơn khê

Thấy lau sậy rũ bốn bề đìu hiu

Tìm trăng giữa chốn tịch liêu

Nghe hoang mang rớt bên chiều nắng phai

Tìm trăng lạc giữa dấu hài

Nghe vàng thu bước chân ai hanh gầy

Tìm trăng phả chén rượu cay

Nghe trời đất nhả cơn say ba đào

Tìm trăng giữa chốn lao xao

Nghe tim hồng rỡn sắc màu thời gian

Tìm trăng cánh vạc non ngàn

Nghe thinh không gõ phiếm đàn hư vô

Tìm trăng giữa cuộc ỡm ờ

Nghe đời nhặt dấu thờ ơ lạnh lùng

Tìm trăng giữa cuộc tao phùng

Nghe chia ly hận phù dung sớm chiều

Tìm trăng một kiếp lêu bêu

Nghe vô duyên đợi cô liêu tuổi đời

Tìm trăng vỡn bóng nước trôi

Nghe thiên thu gội sương phơi cành mềm

Tìm trăng ngày xuống đêm lên

Nghe phai tàn nở bên thềm nguyệt hoa

Tìm trăng, tìm mãi...mù xa...