Tìm về đất Phật

Tác giả Phạm Thị Huyền, bút danh Hoa Lư
TÌM VỀ ĐẤT PHẬT

Trần này cõi tạm gian nan
Vấp va sóng gió bao lần bão giông,
Thân mong manh tựa cánh hồng
Vùi lên dập xuống nát lòng nữ nhi.

Thiện tâm bỏ hết sân si
Buông xuôi danh vọng thiết gì xa hoa,
Một lần trong cõi ta bà
Sống sao cho đẹp như hoa giữa đời.

Ta tìm cửa Phật làm nơi
Nương thân dưỡng tính giũa lời nói năng,
Quên thời ong bướm gió trăng
Chẳng màng cám dỗ kim vàng dối gian.

Cửa chùa kính cẩn nén nhang
Đôi chân bước thẳng nhẹ nhàng sớm mai,
Khói hương dâng phật mỗi ngày
Kinh cầu niệm đủ trăm bài thảnh thơi.

Chiều men theo nắng dạo chơi
Hái rau, quét lá ..đếm hồi chuông ngân,
Tịnh tâm vui vẻ tinh thần
Hướng nhìn lên phật lòng dâng kính ngài.


NGÕ PHẬT

Nắng mai rải xuống sân chùa
Lung linh từng giọt lúc vừa tan sương,
Bên thềm cúc nở ngát hương
Ngọc lan khoe sắc tím hường thanh tao.

Lá vàng vài chiếc lao xao
Đùa theo cơn gió rì rào thổi qua,
Rêu phong xanh phủ là là
Góc sân tĩnh lặng chim xà xuống chơi.

Tả tay một khóm huệ trồi
Nụ non e ấp gọi đôi bướm về,
Khói trầm uốn dáng lê thê
Từ trong cửa Phật bay về cao xanh.

Bước lên tam cấp qua mành
Hướng vào tam bảo một lần Tĩnh Tâm,
Cúi đầu lạy phật Quan Âm
Mười phương gia hộ trăm dân nương nhờ.

Phật cười ảo ảnh như mơ
Chứa trong ánh mắt một trời bao dung,
Chúng sanh người độ đến cùng
Dắt tâm thanh tịnh thoát vùng trầm luân.

Quay sang bên hữu thấy gần
Nghe chuông ngân điểm tinh thần nhẹ tênh,
Thả hồn theo gió lênh đênh
Tưởng mình lạc cảnh thần tiên cửa chùa.