Tình Khơi

Gởi thầy Hạnh Đức_người bên kia đại dương và một thời Vạn HạnhTôi xanh tóc một trang đời

Em vây hồn cũ rối bời lao xao
 

Mấy mùa thoảng lặng nẻo vào

Xuân trong ngát một ánh hào quang soi
 

Trên thềm đá vọng lời tôi

Nghe vang tấu khúc đổi ngôi sang mùa


Cát bay đồi nhớ bóng chùa

Sâu niềm gió gọi lời chưa vẹn lời
 

Ta bà cõi tạm rong chơi

Thôi em còn mãi bóng vời vợi đi
 

Mười lăm năm có là gì

Khúc phiêu du nữa cũng thì chưa quên!