Trăm Năm Lẻ Đạo

Hôm nay nhân Khánh Tuế, Ngài Tròn 105, tuổi hạt, chúng con cung kính vọng bái Viên Minh - Hà Nội, nguyện Đức Ngài Trụ Thế. Cung kính dâng lên một tấm lòng tri niệm, xin Ngài chứng minh.

 
Trăm năm lẻ Đạo giữa Hồng gian
Chợt áng mắt xanh ngút đại ngàn,
Cụm trồng tính Phật nuôi mầm đạo
Chùa Quán lên Năm tánh Phật ban.

Nông thiền, kệ kinh hành luật ngữ
Cụ Túc giới thể, Tấn Tâm Đàn,
Ba Y Nhất Bát thanh hương tịnh
Lưu hành kế vị tướng nghiêm trang.

Cung Tâm bái thỉnh tam Pháp Chủ
Độ truyền Chánh pháp vọng âm vang,
Tha tâm cầu nguyện Ngài lưu dấu
Thế Độ quần ba trải lời vàng.

Trăm năm hành đạo Viên Minh tự
Sáng Thiền, Dược Tịnh, Khuya Mật Dụng,
Kinh Cổ non bồng nương Tăng Phổ
Bắc Xứ Nam Trung vọng Tăng cang.


Thành kính khánh tuế: “Đại Bách Niên Quang, Thọ Diên Mãn Hạnh, Luật Nghi Nghiêm Khiết, Hạ Tuế Niên Cao..”.!

Chúng con có nhân duyên diện kiến được Ngài Khuyến Thị:

"Suốt đời tôi chỉ mong được niệm Phật, cầu kinh, không mong cầu danh lợi. Tôi tự thấy mình chưa có công đức gì nhiều đối với Giáo hội, nhưng các vị trong Giáo hội nước ta lại ép, đưa tôi lên ngôi Pháp chủ. Lẽ ra, ngôi vị Pháp chủ chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có đầy đủ phúc đức, trí tuệ nắm giữ. Miễn cưỡng ngồi lên ngôi cao, đó không phải là phước mà là cái họa cho chúng tôi. Xin các vị đừng gọi tôi là Pháp chủ mà hãy cứ nhìn tôi như một lão tăng thanh bần sống trong ngôi chùa làng là tôi mãn nguyện.
             
chùa lớn, hoặc những ngôi chùa ở trong nội thành Hà Nội với lời khuyên rằng: Hòa thượng già rồi, nên ở những ngôi chùa trong thành phố, gần các bệnh viện lớn để tiện theo dõi, chăm sóc sức khỏe. Nhưng tôi từ chối hết. Vì tôi có trách nhiệm phải nối dòng sơn môn Đa Bảo, duy trì mạng mạch Phật pháp của Viên Minh pháp hội, nên phải bám trụ chùa Giáng này
..."

Lời dạy của Đức Trưởng lão Đệ Tam Pháp Chủ - HT Phổ Tuệ - năm 2012, lúc bấy giờ là một vị Tăng đến để diện kiến tôn dung.

Ngài là bậc Trưởng lão với hạnh khiêm cung, có đời sống giản dị, phạm hạnh tinh nghiêm và đức tu tinh tấn khó bì.

Ngài khuyến tấn:

 “Tuổi thọ không phải là thước đo giá trị của đời người. Vấn đề là sống để thực hiện sứ mệnh gì, mang lại lợi ích gì cho đời, cho đạo. Phải  luôn lỗ lực tu tập và phụng sự, giữ gìn quy củ thiền môn".

Tiếp nối ngọn đèn thiền đồng thời giữ gìn giới luật để trang nghiêm thân. Ấy mới không phụ sứ mệnh của Phật Tổ giao phó...

Từ năm 2012-2019.. chúng con có duyên mỗi năm về Đảnh lễ một lần.

Hôm nay nhân Khánh Tuế, Ngài Tròn 105, tuổi hạt, chúng con cung kính vọng bái Viên Minh - Hà Nội, nguyện Đức Ngài Trụ Thế.

Cung kính dâng lên một tấm lòng tri niệm, xin ngài chứng minh.
                         Tk: Thích Minh Thế
                         Bút danh:Hỷ Tâm Hải Triều
                         Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang 
                        Ngày: 12-04-2020
        Ngày Âm Lịch : 20-03-Canh Tý