Uống trà đêm trăng

Uống trà đêm trăngTrăng lên đầy một chén trà
 
Hoát nhiên ngát toả, một tòa sen bay
 
Sân chùa hội ngộ đêm nay
 
Khách tiên một thoáng….vờ say lối trần
 
Người về uống cạn vầng trăng
 
Ta về kết ngọn hoa đăng giữa đời
 
Chưa đầy thoáng nghĩ đã vơi
 
Đêm nay huyền diệu trăng rơi đầy chùa
 
Từ Mẫn